Witamy!


W celu usprawnienia wsparcia naszych klientów oraz zapewnienia jak najlepszej obsługi, korzystamy z systemu rejestracji zgłoszeń serwisowych. Każde żądanie wsparcia ma przypisany unikalny numer zgłoszenia, który można wykorzystać do śledzenia postępu realizacji zgłoszenia online w Internecie. Dla informacji zapewniamy kompletne archiwa i historię wszystkich próśb o wsparcie. Aby uzyskać dostęp do archiwów odwiedzający musi się poprawnie zalogować (musi znać kombinację adresu email oraz numeru zgłoszenia).